Wywóz gałęzi i odpadów zielonych

Utrzymanie terenów zielonych, takich jak parki, skwery, zieleńce, ogrody i tereny rekreacyjne wymaga regularnego koszenia trawy, usuwania zarośli i krzaków, oraz przycinania gałęzi. Powstające w trakcie odpady zielone muszą być szybko wywiezione i zutylizowane. Pozostawione same sobie, mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Aby skutecznie uporać się z tym problemem, należy korzystać z usług […]